Szlabany ręczne

Szlabany ręczne typu „leśne” to urządzenia z przeciw wagą otwierające się do góry, lub bez przeciwwagi otwierające się na bok.