Szlabany pół-automatyczne

Szlabany pół-automatyczne, wyglądem zbliżone do szlabanów automatycznych typu G 4000, jednak nie mają silnika, mają za to wspomaganie podnoszenia i opuszczania ramienia, ramiona od 3 do 6 mb długości.