Słupki Bolards

Słupki Bolards to hydrauliczne chowające się pod ziemię estetyczne słupki regulujące ruchem. Ich dobór odbywa się poprzez odpowiednią średnicę i odporność na uderzenie przy danej prędkości i masie pojazdu , słupki są oświetlone lub nie, sterowane centralnie lub pilotem, lub jeszcze innymi sterownikami, ich montaż wymaga zrobienia wykopu w jezdni lub chodniku aby cały mechanizm został umieszczony pod ziemią.