Profesjonalna automatyka do bram
Systemy zdalnego sterowania

Zdalne sterowanie, telesterowanie (RC, ang. Remote Control) – funkcja urządzenia pozwalająca na przekazywanie komend z jednostki sterującej (lub sterująco-kontrolnej) do jednostki wykonawczej, z miejsca odległego fizycznie. Najczęściej transmisja realizowana jest jednokierunkowo, z nadajnika obsługiwanego przez operatora do odbiornika zintegrowanego z urządzeniem lub podłączonego do niego przy użyciu interfejsu.

W zależności od sposobu przekazywania sygnałów, sterowanie może być realizowane:

  • przewodowo – przy użyciu np. przewodów elektrycznych, światłowodów;
  • bezprzewodowo – przy użyciu np. fal radiowych, podczerwieni, fal akustycznych.

Żródło: Wikipedia

Projekt i wykonanie: NRInf.pl